1
Bên cạnh thiết kế đeo một bên dành cho mục đích đàm thoại, tai nghe Bluetooth với thiết kế hai bên, đeo vòng qua cổ đang ngày càng thịnh hành với những sản phẩm như dòng Tone của LG hay SBH70/80 của Sony.Level U sử dụng thiết kế vòng đeo sau cổ, nơi bắt đầu của dây tai nghe và cũng chứa bộ xử lý v&
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments