1
Nếu như trước đây tại các khu văn phòng hay các khu trung tâm thương mại chủ đầu tư vẫn thường dùng tường để ngăn cách các khu vệ sinh thì khoảng 10 năm trở lại đây, việc sử dụng vách ngăn vệ sinh cho các khu vệ sinh đã trở nên rất phổ biến. Đặc biệt ở các khu vui chơi công cộng, rạp xem phim
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments