1
Hiện nay, giá cả thiết bị điện biến động thường xuyên. Ngoài khả năng quản lý cửa hàng, việc bán hàng cũng được phần mềm đảm nhiệm và mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. Từ các thao tác như lập hóa đơn, lọc tìm hàng hóa theo yêu cầu khách hàng cho đến thiết lập giá bán, áp dụng các bảng giá khác nhau đều có thể thực hiện một cách đơn giản. Đặc biệt với các mặt hàng đặc thù của cửa hà
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments